Help Grace Church

Wie we zijn

Welkom bij Grace Church. Lees meer over onze visie en missie. Maak kennis met onze voorgangers.

profeet moniz tijdens dienst
kerkdienst

De gemeente

Grace Church is gebaseerd op Hebreeën 4:16 waarin het Woord ons zegt: Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Onze door God gegeven visie is samengevat door drie kernwoorden:

Genade

God had de wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er is geen onderscheid gemaakt in ras, geslacht, leeftijd of een maatschappelijke positie. Daar geloven wij dat iedereen welkom is, om de benodigde hoeveelheid genade te putten in Gods aanwezigheid; Hebreeën 4:16.

Geloof

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoekt. Door middel van Bijbelstudie en gebed willen wij uw geloof opbouwen. Zodat u als bruid gereed zal zijn voor de wederkomst van de Bruidegom. Hij zal met spoed recht doen en Zijn wens is dat Hij uw geloof zal vinden;
Lukas 18:8.

Liefde

Naast het houden van de Heere uw God, maakt Jezus ons duidelijk dat wij onze naaste zullen liefhebben als onszelf; Markus 12:31. Er is geen ander gebod groter dan deze. Wij kunnen God niet liefhebben, die wij niet zien en onze broeder of zuster haten die wij zien; 1 Johannes 20-21. Wij willen dat elk lid van de Grace Church familie deze agape (onvoorwaardelijke) liefde ervaart; Johannes 3:16.

Onze missie is om de heiligen toe te rusten, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dit gaat gepaard met Bijbelstudie, gebed en geestelijke begeleiding in de benodigde domeinen. Ons doel is dat men groeit tot geestelijke volwassenheid om op hun beurt ook discipelen te maken, voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk; Efeziërs 4:12-16.

Onze voorgangers

Voorganger Profeet Moniz

Profeet Chillo Moniz

Profeet Chillo Moniz is geboren in Kinshasa (R.D.Congo). Op een jonge leeftijd verhuisde hij samen met zijn familie naar Nederland. Gedurende zijn jeugd riep de Heer hem meerdere malen maar vluchtte weg en genoot van zijn jeugd in de wereld. Eind 2009 had de profeet zijn ontmoeting met de Heer en accepteerde hij in maart 2010, Jezus als Redder en Verlosser. De volgende maand werd hij gedoopt door zijn geestelijke vader, Apostel Didier Kuta.


Na 7 jaar trouw te hebben gediend werd hij op 8 Juli 2017, in de aanwezigheid van zijn geestelijke vader vrijgezet in de profetische bediening door Pastor Christophe Kalubi. In Maart 2018 werd profeet Chillo aangesteld als overseer van de gemeente AMEN Ministries . Na zijn officiële uitzegening op 31 Mei 2020 is Profeet Chillo op 7 Juni 2020 Grace Church begonnen met zijn vrouw.


De profeet is getrouwd met Profetes Leslie Moniz. Hij is de biologische vader van vier kinderen en geestelijke vader van velen.

 

Voorganger Profetes Leslie Moniz

Profetes Leslie Moniz

Profetes Leslie Moniz is geboren in Amsterdam (Nederland). Zij groeide op in een christelijk gezin waarvan beide ouders pastors zijn. Gedurende haar jeugd was het opmerkelijk dat God een plan had met haar leven. Dit openbaarde God aan verschillende dienstknechten. Ondanks op jonge leeftijd in 2007 gedoopt te zijn liep zij weg van de Heer. Na enkele jaren een losbandig leven te hebben geleidt, besloot zij God een kans te geven. Dit zorgde voor een radicale ommekeer. Profetes ontmoette haar man (profeet Chillo) en zij trouwde in 2013.


Profetes Leslie heeft gediend als worshipper, vertaalster, dienst- en gebedsleidster, in de ordedienst en vandaag de dag als predikant en mentor. Na haar officiële uitzegening met haar man op 31 mei 2020 zijn zij samen Grace Church begonnen op 7 Juni 2020. Profetes Leslie is op 4 juli 2021 ingezegend in haar bediening door Profeet Chillo Moniz.


Zij is de biologische moeder van drie kinderen en geestelijke moeder van velen.

Onze vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon Diaken Gevina Kibuila

Diaken Gevina Kibuila

Diaken Gevina maakt sinds 7 juni 2020 deel uit van Grace Church. Daarvoor heeft ze 4 jaar onder Profeet Chillo en Profetesse Leslie gediend. In die 4 jaar heeft zij als usher, vertaalster, dienst- en gebedsleider, worshipper en kinderjuf gediend. Vandaag de dag dient zij als Diaken en jeugdleider in de gemeente Grace Church.