Help Grace Church

Bijbelschool

Meld u aan voor bijbelstudie

bijbelschool Grace Church
Grace Church Bijbelschool

Over de Grace Bijbelschool

De Grace Bijbelschool bestaat uit 4 klassen.
Elke klas duurt 12 maanden en heeft 3 examens, waarvan 2 tussentijdse toetsen en een eindexamen. Na het afronden van een klas ontvangt u een certificaat en kunt u zich aanmelden voor de volgende klas. Wij respecteren het gezag van elke lokale gemeente en beperken de toegang daarom alleen voor de leden van Grace Church. Er zullen andere studies beschikbaar worden gesteld die voor iedereen toegankelijk zullen zijn.

Werkwijze

De lessen worden 1 keer per week digitaal gegeven. U ontvangt hiervoor de nodige informatie bij aanmelding. Dit is voor elke klas een verschillende dag en tijdstip.
Examen:
De tussentijdse- en eindexamen worden onder toezicht afgelegd in de gemeente.


Klas 1

Bestaat uit 2 delen en legt de nadruk op discipelschap. Het zijn praktische en dynamische lessen die gelovigen leert om discipel van Jezus te worden. Discipelen raken betrokken bij het werk binnen de gemeente en maken op hun beurt ook discipelen. Het eerste deel bestaat uit 6 fundament lessen. Het tweede deel bestaat uit 12 discipelschap lessen.

Klas 2
Bestaat uit 2 delen en legt de nadruk op de stabiliteit van een christen. Het zijn lessen van dienstbaarheid en de gaven van de Heilige Geest. Op een systematische manier wordt geleerd wat de functie en de noodzaak is van het werk van Gods Geest. Het eerste deel bestaat uit 6 lessen over stabiliteit en het tweede deel bestaat uit 12 lessen over de Heilige Geest.


Klas 3
Bestaat uit 2 delen en legt de nadruk over hoe u God effectief kan dienen vanuit een persoonlijke roeping. Het eerste deel bestaat uit 6 lessen over dienen en het tweede deel bestaat uit 12 lessen.


Klas 4
Bestaat uit 2 delen en legt de nadruk op leiderschap en leiding geven. Het eerste deel bestaat uit 6 lessen over leiderschap en het tweede deel bestaat uit 12 lessen.

Aanmelden voor bijbelschool

Onze Onderwijsboeken

Schaf alvast onze onderwijsboeken aan.