Help Grace Church

Dit is de privacyverklaring van Grace Church. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?” In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Birdie Design.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan u gebruikmaakt
 • Voor identificatiedoeleinden
 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 • Om onze administratie te kunnen voeren
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

Op welke rechtsgronden is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden: uw toestemming, de gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent, de gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting, de gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander en ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) en gegevens in de administratie bewaren wij 2 jaar na de laatste transactie. Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar conform de wettelijke fiscale bewaarplicht. Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden) zolang als u het account hebt en klant bent van ons. Anders tot 2 jaar na laatste transactie. Correspondentie zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens
 • Om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens
 • Om incorrecte gegevens te laten corrigeren
 • Om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt
 • In bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten “beperken”
 • In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens
 • In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens
 • Om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens.
 • Als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen.
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als je vragen of klachten hebt?” Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als uw vragen of klachten heeft?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

Grace Church
Rivierweg 15
2903 AJ Capelle aan den IJssel
Nederland

info@church-grace.com

Eventuele aanpassingen aan deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 19 oktober 2023. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.